Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 
 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zmiany zapisów w dokumentacji oraz zmiana terminu otwarcia ofert (do pobrania)

 Ogłoszenie nr 540259360-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.
Drezdenko: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 626943-N-2019 Data: 25/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 21001912600000, ul. ul. Pierwszej Brygady , 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 620 766, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faks 957 620 893. Adres strony internetowej (url): http://www.pgkimdrezdenko.pl/index.php/przetargi
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 5 W ogłoszeniu jest: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1/ Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie: a. zmiany ceny jednostkowej paliw ciekłych netto za 1 l wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania paliw ciekłych podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, b. zmiany ceny jednostkowej paliw ciekłych za 1 l brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c. zmiany cen poszczególnych dostaw jednostkowych w związku ze zmianą ceny producenta dostarczanych paliw ciekłych, d. zmiany ilości paliw ciekłych w związku z wystąpieniem okoliczności, których Odbiorca nie mógł przewidzieć, w szczególności z utratą zlecenia od kluczowego kontrahenta, w takim przypadku Dostawca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Odbiorcę o tym fakcie. Maksymalna wielkość zmiany nie może być większa niż 70% wartości umowy. e. zmiana osób upoważnionych do odbioru paliw ciekłych, f. zmiana wykazu pojazdów uprawnionych do odbioru paliw ciekłych. W ogłoszeniu powinno być: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1/Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie: a. zmiany ceny jednostkowej paliw ciekłych netto za 1 l wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania paliw ciekłych podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, b. zmiany ceny jednostkowej paliw ciekłych za 1 l brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c. zmiany cen poszczególnych dostaw jednostkowych w związku ze zmianą ceny na stacji paliwowej Wykonawcy w chwili tankowania paliw ciekłych, d.zmiany ilości paliw ciekłych w związku z wystąpieniem okoliczności, których Odbiorca nie mógł przewidzieć, w szczególności z utratą zlecenia od kluczowego kontrahenta, w takim przypadku Dostawca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Odbiorcę o tym fakcie. Maksymalna wielkość zmiany nie może być większa niż 70% wartości umowy. e. zmiana osób upoważnionych do odbioru paliw ciekłych, f. zmiana wykazu pojazdów uprawnionych do odbioru paliw ciekłych. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2. W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-03, godzina: 11:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-06, godzina: 11:00,

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

SIWZ + załączniki (przed zmianami)