Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 
 

 

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest:

PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000179426, NIP 5950000276 , kapitał zakładowy: 228.000 zł.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 95 7620766, 95 7620755

Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

·        w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,

·        w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

·        w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzeń roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,

·        na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazania w treści udzielonej przez Klienta zgody.

 

 

- Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

·        dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

·        podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

·        podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;

·        upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

- Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej nie jest ono  warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług.

 

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Klient ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ( Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Odbiorcą danych będą: PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pierwszej Brygady 21a, 66-530 Drezdenko. Dane mogą być przekazane gminie będącej udziałowcem (współwłaścicielem) Spółki tj. Gminie Drezdenko. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).