Archiwalna strona Zakład Usług Wod - Kan - PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Drezdenko
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 
 

 

 

Kierownik: Andrzej Śpiwak

Majster: Bartosz Iwaszko

Specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki wodno-ściekowej: Ewelina Kędzierska

Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej: Tomasz Siuda

 

 

ZAKŁAD USŁUG WOD-KAN

Ujęcie wody i częściowe
jej rozprowadzenie.

Ujęcie wody dla miasta Drezdenka okolicznych wsi zlokalizowane jest na terenie Radowa,
ujęcie wody podziemne z utworów czwartorzędowych.
Obecnie eksploatuje się 4 studnie natomiast 2 są studniami rezerwowymi. Woda w studniach jest pobierana z głębokości ok. 80m przy pomocy pomp głębinowych. Ponadto spółka eksploatuje 4 wodociągi wiejskie w miejscowościach: Trzebicz, Stare Bielice, Modropole, Lubiatów. Długość całej sieci wodociągowej wynosi 85,7 km w tym przyłącza 24,9 km. Od 1 marca 2004r. Spółka PGKiM przyjęła do eksploatacji kolektor wodny wraz z rozprowadzeniem na terenie wsi Gościm, Bagniewo, Trzebicz, Młyn długości 12,3 km oraz 134 szt. przyłączy w związku z czym wystąpiła konieczność likwidacji ujęcia wody w Trzebiczu podłączając zachodnią część miejscowości Gminy do ujęcia wody w Radowie, dostarczającego aktualnie wodę do miasta Drezdenka, oraz wsi Niegosław, Lipno, Tuczępy. Przewidywana długość eksploatowanej sieci rozprowadzenia wody na koniec 2006 to 109,6 km w tym przyłącza 30 km.

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnię ścieków w Drezdenku wybudowano w 1997r.
Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu o aktualnym przepływie ok.1750 m3 na dobę (projektowany 5600 m3 na dobę). Proces technologiczny oparty jest na metodzie osadu czynnego. Ścieki surowe wpływają na pompownię główną gdzie na automatycznej kracie schodkowej oddzielane są skratki. Skratki z kraty spadają na prasę śrubową, która je odwadnia i podaje do worka foliowego. Ścieki surowe przepompowywane są za pomocą pomp zatapialnych na piaskownik pionowy. Po oddzieleniu nieczystości stałych przeznaczony jest do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kleśnie. Ściek surowy oczyszczony mechanicznie grawitacyjnie spływa do komory beztlenowej, gdzie jest mieszany z osadem recyrkulowanym znad dna osadnika wtórnego i zachodzi biologiczne usunięcie związków fosforu. Z komory beztlenowej przepływa do komory osadu czynnego. Komora osadu czynnego jest modyfikowanym rowem cyrkulacyjnym z wbudowanym osadnikiem wtórnym.

Osad jest napowietrzany w strefie nitryfikacji i klarowany na osadniku wtórnym. Tam zachodzi ostateczne oddzielenie osadu od ścieku oczyszczonego, który kolektorem odpływowym płynie do Noteci. Zainstalowany jest również zbiornik oraz instalacja dozująca chemiczny środek do strącania fosforu - PIX. Osad nadmierny powstający w procesie oczyszczania ścieków odprowadzany jest do komory stabilizacji osadu, która pełni rolę zagęszczarki grawitacyjnej. Stąd odpompowywany jest do stacji mechanicznego odwadniania osadu wyposażonej w prasę taśmową. Po odwodnieniu osad używany jest do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kleśnie. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym przyjmowane są przez a stację zlewną "Feko" (stacja rejestruje ilość i pH ścieków dostarczonych) i kierowane do pompowni głównej. Budynek socjalny wyposażony jest w laboratorium, gdzie badana jest jakość ścieków. Ścieki z budynku socjalnego odprowadzane są do pompowni ścieków własnych i przepompowywane do komory biologicznej. Oczyszczalnia wyposażona jest w awaryjne źródło energii elektrycznej. 

Archiwalna strona