Zakład Usług Komunalnych

 

 

 

 

                                                                         Komunikat

 

                                 w sprawie maksymalnych cen ciepła oraz cen najniższych obowiązujących                            

                                                           od 1 sierpnia 2024 r  dla odbiorców uprawnionych.

 

 

Podajemy cennik stawek opłat, stosowanych w okresie od 1 sierpnia  2024 roku dla podmiotów uprawnionych na mocy ustawy z  dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772, 1693 i 2760) oraz ustawy  z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia  cen  energii  elektrycznej,  gazu  ziemnego  i  ciepła   systemowego     (Dz.U.z 2024r. poz. 859).

 

Ze względu na dokonaną, obowiązującą   od dnia 1 lipca 2024 roku zmianę sposobu obliczania maksymalnej ceny dostawy ciepła i zmianę średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą  ( art. 21 ustawy z dnia 23 maja 2024 r.) oraz w związku z  wprowadzeniem do stosowania od dnia 1 sierpnia br. na terenie naszego działania nowej, XV Taryfy dla ciepła, w rozliczeniach z  uprawnionymi Odbiorcami ciepła PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku, będzie stosować od dnia 1 sierpnia 2024 roku :

 

dla Odbiorców w Grupie KOA cenę najniższą  czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą , która od dnia 1 lipca 2024 roku wynosi 119,39zł/GJ . Tak ustalona  cena jest niższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła  wyliczonej dla tej grupy odbiorców na podstawie stawek opłat stosowanych przez PGKiM w dniu 30 września 2022 roku powiększonych o 46% w stosunku do tych stawek opłat i niższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej obecnie XV taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym.

dla Odbiorców w Grupie KLB cenę najniższą czyli maksymalną cenę dostawy ciepła  wyliczoną dla tej grupy odbiorców na podstawie stawek opłat stosowanych przez PGKiM w dniu 30 września 2022 roku powiększonych o 46% w stosunku do tych stawek opłat. Tak wyliczona cena  jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, która od dnia 1 lipca 2024 roku wynosi 119,39 zł/GJ i niższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej obecnie XV taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym.

dla Odbiorców w Grupie KLC cenę najniższą  czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą , która od dnia 1 lipca 2024 roku wynosi 119,39zł/GJ . Tak ustalona cena jest niższa od maksymalnej ceny dostawy ciepła  wyliczonej dla tej grupy odbiorców na podstawie stawek opłat stosowanych przez PGKiM w dniu 30 września 2022 roku powiększonych o 46% w stosunku do tych stawek opłat i niższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej obecnie XV taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym.

 

Maksymalne ceny dostawy ciepła                                  Najniższe ceny dostawy ciepła

                                                                                            (stawki opłat stosowane od 1 sierpnia 2024r)

 

Grupa KOA    25 201,67 zł/MW                                                         Grupa KOA     17 286,68 zł/MW   

                  94,01 zł/GJ                                                                                   89,54 zł/GJ 

                                                                                              

Grupa KLB     21 960,59 zł/MW                                                         Grupa KLB      21 960,59 zł/MW

                 77,25 zł/GJ                                                                                      77,25 zł/GJ

                               

Grupa KLC     23 831,83 zł/MW                                                          Grupa KLC     17 756,64 zł/MW                    

                101,81 zł/GJ                                                                                       83,57 zł/GJ 

 

.

W przypadku podmiotów nieuprawnionych ceny i stawki opłat stosowane będą zgodnie z obowiązującą XV taryfą dla ciepła .

 

Informujemy jednocześnie , że przedstawione powyżej ceny  są cenami netto i  mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmiany przepisów ustawy.