Zakład Zarządzania Nieruchomościami

 

 • Kierownik: Krzysztof Gruszewski
 • Majster: Mirosław Sottek
 • Majster: Daniel Urbaniak

Do kompetencji Zakładu Zarządzania Nieruchomościami należy całokształt czynności związanych z administrowaniem budynkami będącymi własnością Gminy Drezdenko oraz budynkami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych. W szczególności zajmujemy się:

Sprawami prawnymi wspólnot

 • organizujemy coroczne i, na wniosek mieszkańców, dodatkowe zebrania wspólnot mieszkaniowych, 
 • reprezentujemy wspólnoty w kontaktach z dostawcami mediów i usługodawcami, 
 • zapewniamy obsługę prawną wspólnot, w tym prowadzenie spraw sądowych wobec dłużników,
 • zawieramy, w imieniu wspólnot, umowy z dostawcą energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych oraz przedsiębiorcami wykonującymi usługi na rzecz wspólnot
 • potwierdzamy wnioski o dodatek mieszkaniowy;

Sprawami finansowych wspólnot

 • prowadzimy fundusz remontowy,
 • prowadzimy rozliczenia wspólnot oraz rozliczenia pomiędzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami,
 • przyjmujemy wpłaty, 
 • zajmujemy się windykacją należności;

Utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków

 • prowadzimy książki obiektu budowlanego,
 • wykonujemy przeglądy techniczne budynku,
 • wykonujemy coroczne przeglądy instalacji gazowych i kominowych,
 • wykonujemy, co 5 lat, przeglądy instalacji elektrycznych;

Prowadzeniem remontów

 • zajmujemy się typowaniem budynków lub elementów budynku do remontu,
 • zlecamy wykonanie remontów, w tym dokonujemy wyboru wykonawcy i sporządzamy umowę,
 • prowadzimy planowane remonty, zapewniając nadzór nad robotami i ich odbiór,
 • rozliczamy wykonane remonty i regulujemy płatności na rzecz wykonawców;

Dbaniem o bieżącą eksploatację budynków i ich otoczenia

 • utrzymujemy konserwatorów w gotowości do usuwania awarii przez całą dobę,
 • przyjmujemy zgłoszenia awarii i usuwamy je na koszt wspólnot lub poszczególnych właścicieli,
 • wykonujemy coroczne sprawdzanie i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych,
 • utrzymujemy porządek przed budynkami: usuwamy liście i odśnieżamy chodniki.