Image Description
PGKiM

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pierwszej Brygady 21a
66-530 Drezdenko

OGŁOSZENIA

1.Postępowanie pn.: „Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 
05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do
Zamawiającego” 
opublikowane zostało na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695319


2. Postępowanie pn.:  „Świadczenie usługi w zakresie ochrony mienia w obiekcie PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/677178