OGŁOSZENIA

 
Postępowanie pn.: „Dostawa używanych pojazdów specjalistycznych dla 
PGKIM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” prowadzone jest za 
pośrednictwem platformy zakupowej  pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/784453
 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/757768 dotyczy postępowania
na dostawę energii elektrycznej pod nazwą: „II Grupa Zakupowa energii 
elektrycznej na okres od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.”
 

1. Postępowanie na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego 
prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/749563
 

1. Postępowanie pn.:  „Dostawa 
paliw płynnych: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i autogazu dla 
potrzeb pojazdów PGKIM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w 
Drezdenku na okres 12 miesięcy”  pod linkiem  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/712116
 

2. Postępowanie pn.:
„Załadunek/rozładunek i transport odpadów komunalnych z punktu czasowego składowania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów w Kleśnie i PSZOK do ZUO i J&B Bobrówko” pod linkiem 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/706562
 

3. postępowanie pn.: 
"Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko w okresie od 
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r." pod linkiem 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/703047
 

4.Postępowanie pn.: „Sukcesywne zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 
05, pochodzących z oczyszczalni ścieków należących do
Zamawiającego” 
opublikowane zostało na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695319


5. Postępowanie pn.:  „Świadczenie usługi w zakresie ochrony mienia w obiekcie PGKiM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/677178